Liên hệ đặt xe với Xe Taxi Nội Bài 365 theo những hình thức sau:

Website: https://xenoibai365.com/

Địa chỉ: HH2 Dương Nội – Hà Đông – Hà Nội

Email: xenoibai365.com.vn@gmail.com

Hotline: 0896 441 666